:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ

ชื่อ: ผลการจำหน่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ลงประกาศ: 9 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

ผลการจำหน่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


img

purchases_file_506.png

file

purchases_file_506_33_3_452.pdf