:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ

ชื่อ: การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสี่แยกเกาะมุกข์-อนามัยประสงค์ ม.6-2 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ลงประกาศ: 21 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสี่แยกเกาะมุกข์-อนามัยประสงค์ ม.6-2 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี


img

purchases_file_560.png

file

purchases_file_560_20_8_650.pdf