:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ
ข้อมูลผู้บริหาร
นายพลศักดิ์ กรณ์ทิพย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์
084-6264607
นายชัยสิทธิ์ เมืองคุ้ม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์
082-2904975
นายทวิช พรหมหิตาทร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์
092-0730200
นางปัทมา กังละ
เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์
094-5904812