:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ
ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด อบต.


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบฟอร์มคำร้องขอกู้ยืมเงินคนพิการ 7 ต.ค. 65
2 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1 ต.ค. 64
3 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1 ต.ค. 64
4 การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 1 ต.ค. 64
5 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 1 ต.ค. 64