:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ

ติดต่อเรา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์
เลขที่ 230 หมู่ที่ 5  ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 077-270966

สำนักปลัด อบต. 077-270966

 กองการศึกษา ฯ และกองคลัง แฟกซ์. 077-270977

 กองคลัง อบต. 077-270977 

Email : saraban_06840703@dla.go.th
Website : www.prasong.go.th
Socail Network : Faceboook : อบต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น