:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ เรื่อง การจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_406_7_39_769.pdf