:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ เรื่อง การจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_405_4_21_705.pdf