:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ

ชื่อ: ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลประสงค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการสอบคัดเลือก

26 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลประสงค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_301_19_677253.pdf