:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

6 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_298_51_330283.pdf