:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

7 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร