:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก)

30 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


jobs_272_2022_9_24_253137.pdf