:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก)

30 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


jobs_271_2022_9_24_229175.pdf