:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ

ชื่อ: วัดมหาถูปาราม (วัดพระใหญ่)

9 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วัดมหาถูปาราม (วัดพระใหญ่) หมู่ที่ 5 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร