:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ

ชื่อ: วัดศรีพนมพลาราม

9 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วัดศรีพนมพลาราม หมู่ที่ 4 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร