:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ

ชื่อ: การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์

5 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร