:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ

ชื่อ: กิจกรรมรณรงค์การทิ้งขยะในภาชนะที่เตรียมไว้ตามประเภทของขยะและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ (กิจกรรมทำความสะอาด และปรับปรุงภมิทัศน์) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2566

22 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

กิจกรรมรณรงค์การทิ้งขยะในภาชนะที่เตรียมไว้ตามประเภทของขยะและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ (กิจกรรมทำความสะอาด และปรับปรุงภมิทัศน์) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร