:
องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ยินดีให้บริการ

ชื่อ: โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

16 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร